ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Μανώλης Κεφαλογιάννης: Στο σπίτι αρχηγός είναι η σύζυγός μου