ΜΑΝΤΩ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

Μαντώ: Αρνήθηκε να παρουσιαστεί σε εκπομπή γιατί δεν την πλήρωσαν