ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΕΜΠΟ

Πέθανε η ηθοποιός Μαρία Βούλγαρη – Βέμπο