ΜΑΡΙΖΑ ΚΩΧ

Μαρίζα Κωχ: «Έμεινα πέντε χρόνια στο ίδρυμα – Δεν τον πρόλαβα τον πατέρα μου»