ΜΑΤΑ ΧΑΡΙ

Η Γκρέτα Γκάρμπο, το τουρμπάνι και η Μάτα Χάρι