ΜΕΙΩΜΕΝΗ

Γιατί πολλές γυναίκες παρουσιάζουν έλλειψη σεξουαλικής διάθεσης;