ΜΩΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

Τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το Δεκέμβριο είναι ξεχωριστά. Γιατί, όμως;