ΜΩΡΑ ΚΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗ

Τα μωρά που γεννιούνται τον Ιανουάριο έχουν 7 κοινά χαρακτηριστικά! Ποια είναι;