ΜΩΡΑ ΚΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Τα μωρά που γεννιούνται τον Ιανουάριο έχουν 7 κοινά χαρακτηριστικά! Ποια είναι;