ΜΩΡΑ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Μωρά του Απριλίου! Ποια είναι τα κοινά τους χαρακτηριστικά;