ΜΠΛΕ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ

Μπορεί ένα “Μπλε Τρακτέρ” να είναι κόκκινο και να πίνεται; Αμέ!
ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232164