ΝΑΡΩΤΗΣΗΚΑΤΙ

Ποιά είναι η απόλυτη διχρωμία για την φετινή σεζόν;