ΝΑΥΤΙΚΟ

Η Ελεονώρα στο …ναυτικό!
60 μέρες φυλάκιση στον Ζαγορίτη για την “εισβολή” στο Πολεμικό Μουσείο