ΝΙΚΟΣ ΑΛΙΑΓΑΣ ΕΜΝΑΜΟΥΕΛ ΜΑΚΡΟΝ

O Νίκος Αλιάγας πήρε συνέντευξη από τον Πρόεδρο της Γαλλίας Emmanuel Macron! [pics]