ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ

Η ριζική αλλαγή δύο νοσηλευτικών μονάδων από τον ΟΠΑΠ – Βίντεο καταγράφει βήμα βήμα την πρόοδο των έργων
ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232164