ΝΤΑΦΛΑ

Το άλμπουμ του γάμου της Χ. Ντάφλα και του Α. Λούβαρη στο Μπαλί!