ΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Φτωχότερος ο κόσμος της Τέχνης και των Γραμμάτων μετά το θάνατο του Ντίνου Χριστιανόπουλου