ΝΤΟΡΑ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

Ντόρα Σιμοπούλου: Όσα είχε αποκαλύψει στην τρίτη και τελευταία συνέντευξη της ζωής της