ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ

Αυτό είναι το χειρότερο παρκάρισμα! Και το έκανε γυναίκα βουλευτής!