ΠΑΣΑΣ

Έψαχναν το θησαυρό του Αλή Πασά στον πάτο της λίμνης και βρήκαν…