ΠΑΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

Παύλος Ευαγγελόπουλος: Θα τον δούμε σε μονόλογο, εμπνευσμένο από αληθινή ιστορία!