ΠΕΡΙΤΤΑ

Νάντια Μπουλέ: Πως απάντησε στα δημοσιεύματα ότι έχει παχύνει;