ΠΕΡΜΑΝΑΝΤ

Η Emma Stone έκανε περμανάντ! Ναι! Περ-μα-νάντ!