ΠΙΚΡΑΚΗ

Α. Πικράκη: Η Μις Ελλάς 2012 στο show του Ασλάνη! Φωτογραφίες