ΠΙΣΤΟΣ

Η μονογαμία είναι γυναικείο …προνόμιο εκ φύσεως;