ΠΗΤ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ

Πέθανε ο γνωστός αστρολόγος Πητ Παπαδάκος