ΠΛΑΣΤΟ

Επιμένει ο Καμένος: πλαστό το κείμενο που διένειμε η Προεδρία