ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

Μια φυλακή που θα ήθελες να πας! Κόστισε 250 εκ. δολλάρια και είναι η πιο πολυτελής στον κόσμο