ΣΕΙΣΜΟΣ ΗΛΙΑ

Κλειστα τα σχολεία στην Ηλεία! Οι ζημιές από τον σεισμό