ΣΕΞ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

Σεξ για πρώτη φορά: Τι πρέπει να σκεφτείς πριν το αποφασίσεις; Επηρεάζει το παρακάτω μας;