ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ

Δημοσιογράφος πρωινής εκπομπής άρχισε το σφουγγάρισμα!