ΣΚΕΠΑΣΤΟ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ

Σκεπαστό σάντουιτς σε μορφή φωλίτσας
ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232164