ΣΠΑΡΑΚΤΙΚΟ

Το σπαρακτικό μήνυμα της αδελφής του Βαγγέλη Γιακουμάκη
ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232164