ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ