ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ

Συναισθηματική κακοποίηση: “Βασανιστήρια” χωρίς αποδείξεις!
Όσο “πονάω” τόσο πεινάω!