ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ

Ο… συνδυασμός που σκοτώνει! Τα πλαδαρά χέρια, την χαλαρή κοιλιά και τα αδύναμα πόδια!