ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΣΜΑΤΩΝ

Ξεκινά η “Συνοικία ασμάτων” του Ιεροκλή Μιχαηλίδη, με Γιάννη Μπέζο και Ταξιάρχη Χάνο!