ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

Ανακύκλωσε ό, τι έμεινε από το γεύμα της ημέρας
Η Ορθούλα Παπαδάκου ΜΙΛΑ για τη σκλήρυνση κατά πλάκας στην Τατιάνα Στεφανίδου