ΤΕΧΝΗΤΟ ΚΩΜΑ

Bobbi Kristina Brown: Και πάλι σε τεχνητό κώμα μετά από επιληπτικές κρίσεις