ΘΥΣΑΥΡΟΣ

H ζητιάνα είχε στις τσέπες της 40.000 ευρώ!