ΤΡΕΛΟΣ

“Ο τρελός του χωριού” ένα κοινωνικό στίγμα που πρέπει να αλλάξει