ΤΡΙΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΚΑΘΟΝΤΑΝ

Τρία ζευγάρια κάθονταν: Η κωμωδία για τα σύγχρονα νεοελληνικά ζευγάρια!