ΤΡΟΠΑΡΙΟ

Αυτή ήταν η γυναίκα του τροπάριου της της Κασσιανής