ΤΡΟΥΠΗΣ

Α. Δημητρίου: Ο Τρούπης όταν ήμασταν ζευγάρι, τα είχε και με άλλη!