ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΑΓΟΡΑ

Οι “αόρατες” γυναίκες έκαναν και πάλι την εμφάνισή τους στη Βαρβάκειο!