ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕ

Γέννησε η Βασιλική Ανδρίτσου!