ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕ

Γέννησε η Βασιλική Ανδρίτσου!
ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232164