ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΣΙΦΑ

Η οργή της μητέρας του Κωνσταντίνου Κατσίφα: «Τον έφαγαν οι αλήτες οι Αλβανοί», φώναζε στο μνημόσυνό του