ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος