ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΜΑΡΓΚΡΕΤΕ

Η βασίλισσα Μαργκρέτε της Δανίας… πήρε αύξηση!