ΒΕΡΕΣ

Τι συμβολίζουν οι βέρες στο γάμο;
Βγήκαν βέρες για ανύπαντρες και χωρισμένες!
ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232164